Vardagsrevidering-ReDO™

bilden_Engberg_webb_100

Vardagsrevidering-ReDO™ är upplagt som en kurs med seminarier. Varje deltagare får även kreativa redskap för att kartlägga och analysera sin tid och egna aktivitetsmönster i vardagen – på jobbet eller motsvarande, såväl som på fritiden. Därefter påbörjas en process för egen omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.
.
Programmet kan ges i två olika inriktningar, antingen som förebyggande insats – till exempel för personal på en arbetsplats, eller som rehabiliterande – exempelvis för en grupp som är sjukskrivna och på väg tillbaka.
.
Vardagsrevidering hålls i första hand för grupper, men kan även ges individuellt. Varje grupp leds av två legitimerade arbetsterapeuter.
.
Kontakta oss gärna för ytterligare information om Vardagsrevidering, vad som ingår närmare och hur det går till.

Kontakta oss >

Forskning om Vardagsrevidering >

Share Button