Referenser

Resultat

En personalgrupp i Stockholm, som vi genomförde Vardagsrevidering (den förebyggande varianten) med under 2013, kommer även att bli del av en större pågående vetenskaplig studie. Upplevelsen av tillvaron för individerna i gruppen mättes före och efter kursen. Effekten av kursen blev stor, både på individ-och gruppnivå.

Vid träffarna med denna personalgrupp efter kursens avslut, var stressnivån generellt lägre på arbetsplatsen och vardagstillvaron för var och en hade förbättrats mycket och på flera sätt. Även förmågan att kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter hade ökat, och det var en av de effekter som uppskattades speciellt mycket.

Detta resultat överensstämmer med det mycket goda vetenskapliga resultat som tidigare visats i samband med studier av Vardagsrevidering i rehabiliterande syfte (se länkar).

Här följer även några citat som skrivits ned av gruppdeltagare tre månader efter kursens slut:

Citat från deltagare

”Har fått mer energi på jobbet och hemma.”

”Jag har fått större förmåga att släppa en sak och att vara nöjd med att det är tillräckligt bra, att det duger! Det har gett ett större lugn.”

”Jag har förstått att alla förändringar verkligen måste komma från mig själv och inte utifrån på något sätt.”

”Att jag upptäckte att olika störningsmoment kan visa sig ha så stor inverkan när det gäller stressfaktorn var en stor aha-upplevelse som verkligen fastnat och jag försöker tänka på i så stor utsträckning som möjligt.”

”Vi sporrar varandra på arbetsplatsen nu. Man dras med, det är kul! Vi är alla i en positiv fas.”

”Min man har blivit lite intresserad nu, han ser ju att det funkar.”

”Sedan kursen har jag funderat mycket över vad som är viktigt i livet. Jag försöker styra in/prioritera utifrån det.”

”Jag har förstått vikten av att avsluta saker, det var stressande att inte göra det förut. Nu är det förbannat skönt att kunna avsluta!”

Share Button