Om oss

Louise

Louise Shaughnessy
tel: 070-8867477

Gunilla porträtt

Gunilla Wahlström Wärngård
tel: 070-4384881

 
Medveten Vardag består av Gunilla Wahlström Wärngård och Louise Shaughnessy.

Båda är legitimerade arbetsterapeuter med olika vidareutbildningar och lång erfarenhet av arbete med hälsa, arbetsterapi och stress.

Tillsammans ger de nu bland annat Vardagsrevidering -ReDO™ sedan 2013, i två olika huvudinriktningar: friskvårdande, respektive rehabiliterande.

 

KONTAKT:
kontakt@medvetenvardag.se

Du kan också kontakta oss här >

SAMARBETEN:
Lunds Universitet – www.lu.se
Klara vardagen – www.klaravardagen.se
A mindful you – www.amindfulyou.se

Share Button