Det unika med Vardagsrevidering-ReDO™

 

– Den egna inre motivationen betonas. Inga pekpinnar, utan stöd att göra det som man själv eventuellt kommer fram till att man vill och behöver förändra i sin egen vardag.

– Fokus ligger på vardagens tillvaro som en helhet: fritid och arbete (eller motsvarande) för varje person.

– Ger konkreta erfarenheter genom unika kreativa övningar, hemuppgifter och diskussioner.

– Seminarier om aktivitetsbalans och stress, samt forskning inom dessa områden.

– Handledning både individuellt och i grupp.

– Ger varje kursdeltagare redskap att kartlägga och analysera sin egen vardag. Det handlar exempelvis om vad som ger och vad som tar energi, vad en viss aktivitet har för värde för just mig, hur balansen ser ut mellan mina olika aktiviteter, vilka mönster kan jag urskilja och hur fungerar de?

– Varje deltagare följs upp under ett helt år efter kursen (vid tre tillfällen).

– Metoden har vetenskaplig grund, den har utvecklats och provats vid Lunds Universitet med goda resultat. Den har bland annat visat på en snabbare återgång i arbete, efter långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa och detta är den enda metoden i Sverige som kunnat visa något sådant. Vi fortsätter nu att utveckla metoden i tätt samarbete med Universitetet.

Share Button